Благодійність

Благодійність

Законодавство України про благодійну діяльність
Конституція України
Закон України «Про благодійну діяльність та благодійні організації»
Закон України «Про освіту»
Закон «Про загальну середню освіту»
Закон України «Про дошкільну освіту»
Закон України «Про місцеве самоврядування»
Бюджетний кодекс України
Цивільний кодекс України
Постанова Кабінету Міністрів України від 04. 08.2000 р. № 1222 « Про затвердження Порядку отримання благодійних (добровільних) внесків і пожертв від юридичних та фізичних осіб бюджетними установами і закладами освіти, охорони здоров’я, соціального захисту, культури, науки, спорту та фізичного виховання для потреб їх фінансування.

ПЕРЕЛІК НОРМАТИВНО-ПРАВОВИХ ДОКУМЕНТІВ

Закони України:
1. Про освіту
2. Про дошкільну освіту
3. Про загальну середню освіту
4. Про охорону дитинства
5. Про внесення змін до законодавчих актів з питань загальної середньої та дошкільної освіти щодо організації навчально-виховного процесу.
6. Про охорону праці
7. Про дитяче харчування
8. Про фізичну культуру і спорт
9. Конвенція про права дитини
10. Про основні засади державного нагляду (контролю) у сфері господарської діяльності
Укази Президента України:
1. Про заходи щодо забезпечення пріоритетного розвитку освіти в Україні
2. Про Національну доктрину розвитку освіти

Початкове навчання
Нормативно-правове забезпечення та методичний супровід
• Постанова КМУ від 20.04.2011 р. № 462 “Про затвердження Державного стандарту початкової загальної освіти”
• Постанова КМУ від 05.10.2009 р. № 1121 “Положення про групу продовженого дня загальноосвітнього навчального закладу”
• Наказ МОН від 10.06.2011 р. №572 “Про типові навчальні плани початкової школи”
• Наказ МОН від 12.09.2011 р. №1050 “Про навчальні програми для 1-4-х класів загальноосвітніх навчальних закладів”
• Наказ МОН від 19.08.2016 р. №1009 “Про внесення змін до наказу МОН України від 21.08. 2013 р. №1222» (Орієнтовні вимоги до контролю та оцінювання учнів у початковій школі)
• Наказ МОН від 25.05.2012 р. № 627 “Стосовно вивчення стану готовності навчальних закладів до впровадження нових стандартів початкової освіти”
• Наказ МОН від 23.11.2010 №1111 “Про впровадження програми розвитку дітей старшого дошкільного віку “Впевнений старт”
• Лист МОН від 19.08.2011 №1/9-634-д “Інструктивно-методичні рекомендації “Про забезпечення взаємодії в освітній роботі з дітьми старшого дошкільного і молодшого шкільного віку”
• Лист МОН від 30.01.2012 р. №1/9-66 “Рекомендації щодо проведення Всеукраїнської акції “Дай руку першокласнику”
• Лист МОН від 01.06.2012 р. №1/9-426 “Щодо інструктивно-методичних рекомендацій із базових дисциплін”
• Наказ МОН України від 08.04.2015 №412 “Про затвердження Інструкції щодо заповнення класного журналу в 1-4 класах загальноосвітніх навчальних закладів”
• Наказ МОН України від 05.08.2016 №948 «Про затвердження змін до навчальних програм для 1-4 класів загальноосвітніх навчальних закладів»
• Державні санітарні правила і норми улаштування, утримання загальноосвітніх навчальних закладів та організації навчально-виховного процесу, затверджених постановою Головного державного лікаря України від 14.08.2001 №63 та погоджених листом Міністерства освіти і науки України від 05.06.2001 № 1/12-1459
• Інструкція про переведення та випуск учнів навчальних закладів системи загальної середньої освіти усіх типів та форм власності, що затверджена наказом Міністерства освіти і науки України від 14.04.2008 №319, та зареєстрована у Міністерстві юстиції України 06.05.2008 за №383/15074.
• Наказ Міністерства освіти і науки України від 07.04.2005 № 204 ” Про прийом дітей до 1 класу загальноосвітніх навчальних закладів”
• Лист Міністерства освіти і науки України від 02.07.2007 № 1/9-407 ”Організація навчально-виховного процесу у першому класі”.
• Лист Міністерства освіти і науки України від 29.10.2007 №1/9-651 ‘’Про обсяг і характер домашніх завдань учнів загальноосвітніх навчальних закладів’’.
• Положення про загальноосвітній навчальний заклад, затверджене постановою Кабінету Міністрів України від 27.08.2010 №778.
• Положення про державну підсумкову атестацію учнів (вихованців) у системі загальної середньої освіти, затверджене наказом Міністерства освіти і науки України від 18.02.2008 №94, зареєстрований у Міністерстві юстиції України 27.02.2008 за №151/14842, у редакції наказу Міністерства освіти і науки України від 21.12.2009 №1151, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 18.01.2010 за №39/17334, зі змінами, що затверджені наказом Міністерства освіти і науки України від 23.11.2010 №1116, зареєстрованим у Міністерстві юстиції України 09.12.2010 за №1237/18532.
• Положення про індивідуальну форму навчання в загальноосвітніх навчальних закладах, затвердженого наказом Міністерства освіти і науки України від 20.12.2002 №732 (із змінами, внесеними згідно з наказами Міністерства освіти і науки України від 05.02.2003 №61, від 15.10.2004 №797).
• Положення про групу продовженого дня загальноосвітнього навчального закладу, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 05.10.2009 №1121
• Положення про похвальний лист «За високі досягнення у навчанні» та похвальну грамоту ‘’За особливі досягнення у вивченні окремих предметів’’, затвердженого наказом Міністерства освіти і науки України від 11.12.2000 №579, із змінами, внесеними наказом Міністерства освіти і науки України від 17.03.2008 №187, зареєстрованим в Міністерстві юстиції України 02.04.2008 за №280/14971.
• Лист Міністерства освіти і науки України від 28.09.2004 р. №1/12-3765.«Про нагородження учнів початкових класів похвальним листом та похвальною грамотою».
• Лист Міністерства освіти і науки України від 06.02.2008 №1/9-61 ‘’Методичні рекомендації щодо організації навчально-виховного процесу під час проведення навчальних екскурсій та навчальної практики учнів загальноосвітніх навчальних закладів’’.
• Лист Міністерства освіти і науки України від 27.04.2010 №1/9-286 ‘’Щодо організації екскурсійних поїздок’’.
• Положення про загальноосвітній навчальний заклад, затверджене постановою Кабінету Міністрів України від 27.08.2010 №778.
• Наказ Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України від 10.05.2011 №423 ‘’Про затвердження єдиних зразків обов’язкової ділової документації у загальноосвітніх навчальних закладах усіх типів і форм власності’’.
• Лист МОН України від 07. 06. 2017 року №1/9 -315 «Про структуру 2017-2018 н.р. та навчальні плани загальноосвітніх навчальних закладів»
• Лист МОН України від 27. 07. 2017 року №1/9 -413 «Про деякі питання щодо організації виховної роботи у навчальних закладах у 2017-2018 н.р.»
________________________________________
Базовий компонент дошкільної освіти
Чинний Державний стандарт початкової загальної освіти
Програма розвитку дітей старшого дошкільного віку “Впевнений старт”
Навчальні програми для 1-4 класів загальноосвітніх навчальних закладів з навчанням українською мовою